Usage Statistics for www.bruner.at

Summary Period: June 2020
Generated 01-Jul-2020 03:53 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2020
Total Hits 31295
Total Files 27783
Total Pages 29735
Total Visits 3232
Total KBytes 278237
Total Unique Sites 810
Total Unique URLs 468
Total Unique Referrers 2184
Total Unique User Agents 214
. Avg Max
Hits per Hour 43 676
Hits per Day 1043 2063
Files per Day 926 1679
Pages per Day 991 1533
Sites per Day 27 101
Visits per Day 107 150
KBytes per Day 9275 25562
Hits by Response Code
Code 200 - OK 88.78% 27783
Code 302 - Found 7.13% 2232
Code 304 - Not Modified 0.11% 34
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 3.98% 1245

Daily usage for June 2020

Daily Statistics for June 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1160 3.71% 998 3.59% 1141 3.84% 134 4.15% 68 8.40% 17934 6.45%
2 637 2.04% 559 2.01% 594 2.00% 87 2.69% 69 8.52% 6117 2.20%
3 700 2.24% 663 2.39% 671 2.26% 74 2.29% 58 7.16% 7431 2.67%
4 714 2.28% 640 2.30% 698 2.35% 81 2.51% 48 5.93% 6625 2.38%
5 731 2.34% 657 2.36% 689 2.32% 103 3.19% 66 8.15% 6985 2.51%
6 709 2.27% 676 2.43% 685 2.30% 80 2.48% 49 6.05% 7439 2.67%
7 992 3.17% 969 3.49% 974 3.28% 126 3.90% 52 6.42% 8555 3.07%
8 1235 3.95% 1077 3.88% 1195 4.02% 140 4.33% 67 8.27% 8975 3.23%
9 1119 3.58% 982 3.53% 1013 3.41% 135 4.18% 101 12.47% 8917 3.20%
10 1090 3.48% 959 3.45% 1062 3.57% 113 3.50% 67 8.27% 11416 4.10%
11 1033 3.30% 977 3.52% 1008 3.39% 97 3.00% 59 7.28% 7789 2.80%
12 1068 3.41% 1020 3.67% 1045 3.51% 93 2.88% 62 7.65% 9432 3.39%
13 900 2.88% 779 2.80% 872 2.93% 86 2.66% 60 7.41% 7068 2.54%
14 1087 3.47% 994 3.58% 1059 3.56% 97 3.00% 50 6.17% 7771 2.79%
15 925 2.96% 888 3.20% 905 3.04% 107 3.31% 62 7.65% 7560 2.72%
16 1020 3.26% 990 3.56% 1005 3.38% 132 4.08% 66 8.15% 15306 5.50%
17 1076 3.44% 1054 3.79% 1063 3.57% 143 4.42% 48 5.93% 9058 3.26%
18 1040 3.32% 1012 3.64% 1024 3.44% 150 4.64% 62 7.65% 9294 3.34%
19 1163 3.72% 1082 3.89% 1136 3.82% 145 4.49% 66 8.15% 9810 3.53%
20 1552 4.96% 994 3.58% 1533 5.16% 126 3.90% 65 8.02% 8667 3.11%
21 1298 4.15% 841 3.03% 1277 4.29% 96 2.97% 54 6.67% 7938 2.85%
22 1092 3.49% 1042 3.75% 1068 3.59% 94 2.91% 57 7.04% 8122 2.92%
23 1111 3.55% 1063 3.83% 1097 3.69% 107 3.31% 51 6.30% 8026 2.88%
24 1135 3.63% 1036 3.73% 1118 3.76% 97 3.00% 48 5.93% 7751 2.79%
25 1018 3.25% 953 3.43% 992 3.34% 136 4.21% 53 6.54% 9014 3.24%
26 908 2.90% 862 3.10% 886 2.98% 106 3.28% 53 6.54% 8562 3.08%
27 2063 6.59% 1679 6.04% 1270 4.27% 126 3.90% 62 7.65% 25562 9.19%
28 1115 3.56% 949 3.42% 1095 3.68% 91 2.82% 55 6.79% 7377 2.65%
29 1001 3.20% 899 3.24% 974 3.28% 123 3.81% 68 8.40% 8772 3.15%
30 603 1.93% 489 1.76% 586 1.97% 123 3.81% 74 9.14% 4963 1.78%

Hourly usage for June 2020

Hourly Statistics for June 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 43 1319 4.21% 40 1202 4.33% 42 1289 4.33% 377 11315 4.07%
1 43 1293 4.13% 38 1161 4.18% 42 1267 4.26% 364 10931 3.93%
2 43 1308 4.18% 39 1182 4.25% 42 1273 4.28% 377 11315 4.07%
3 43 1311 4.19% 39 1178 4.24% 42 1280 4.30% 359 10765 3.87%
4 44 1325 4.23% 39 1198 4.31% 43 1292 4.35% 374 11227 4.04%
5 45 1363 4.36% 39 1171 4.21% 41 1259 4.23% 373 11191 4.02%
6 45 1378 4.40% 40 1210 4.36% 43 1312 4.41% 502 15060 5.41%
7 44 1328 4.24% 39 1185 4.27% 43 1299 4.37% 485 14556 5.23%
8 42 1272 4.06% 37 1115 4.01% 40 1221 4.11% 341 10227 3.68%
9 40 1228 3.92% 36 1109 3.99% 40 1208 4.06% 351 10541 3.79%
10 40 1211 3.87% 36 1088 3.92% 39 1182 3.98% 345 10342 3.72%
11 44 1323 4.23% 38 1163 4.19% 43 1301 4.38% 343 10280 3.69%
12 64 1927 6.16% 47 1432 5.15% 49 1476 4.96% 784 23528 8.46%
13 52 1580 5.05% 46 1393 5.01% 40 1209 4.07% 336 10086 3.63%
14 39 1198 3.83% 34 1038 3.74% 38 1161 3.90% 327 9803 3.52%
15 39 1179 3.77% 35 1069 3.85% 38 1150 3.87% 347 10413 3.74%
16 37 1123 3.59% 34 1025 3.69% 36 1102 3.71% 297 8924 3.21%
17 42 1266 4.05% 38 1165 4.19% 41 1236 4.16% 602 18062 6.49%
18 38 1140 3.64% 34 1037 3.73% 37 1120 3.77% 308 9228 3.32%
19 40 1200 3.83% 36 1088 3.92% 39 1173 3.94% 338 10151 3.65%
20 42 1277 4.08% 38 1154 4.15% 41 1257 4.23% 342 10272 3.69%
21 41 1255 4.01% 38 1151 4.14% 41 1233 4.15% 341 10231 3.68%
22 40 1220 3.90% 37 1124 4.05% 39 1194 4.02% 338 10132 3.64%
23 42 1271 4.06% 38 1145 4.12% 41 1241 4.17% 322 9657 3.47%

Top 30 of 468 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 18418 58.85% 183469 65.94% /stats/
2 7732 24.71% 6528 2.35% /
3 67 0.21% 102 0.04% /error/
4 22 0.07% 1771 0.64% /stats/usage_202006.html
5 20 0.06% 1389 0.50% /stats/usage_201007.html
6 15 0.05% 1332 0.48% /stats/usage_201510.html
7 13 0.04% 1192 0.43% /stats/usage_201508.html
8 13 0.04% 1184 0.43% /stats/usage_201509.html
9 13 0.04% 1130 0.41% /stats/usage_201602.html
10 12 0.04% 904 0.32% /stats/usage_201109.html
11 12 0.04% 980 0.35% /stats/usage_201205.html
12 12 0.04% 933 0.34% /stats/usage_201206.html
13 12 0.04% 1042 0.37% /stats/usage_201409.html
14 12 0.04% 858 0.31% /stats/usage_201502.html
15 12 0.04% 1089 0.39% /stats/usage_201506.html
16 12 0.04% 1021 0.37% /stats/usage_201609.html
17 12 0.04% 1010 0.36% /stats/usage_202002.html
18 11 0.04% 736 0.26% /stats/usage_201010.html
19 11 0.04% 863 0.31% /stats/usage_201110.html
20 11 0.04% 936 0.34% /stats/usage_201909.html
21 11 0.04% 946 0.34% /stats/usage_201910.html
22 11 0.04% 957 0.34% /stats/usage_201912.html
23 10 0.03% 28 0.01% /error/404-file-not-found.html
24 10 0.03% 477 0.17% /stats/usage_200910.html
25 10 0.03% 745 0.27% /stats/usage_201003.html
26 10 0.03% 771 0.28% /stats/usage_201009.html
27 10 0.03% 745 0.27% /stats/usage_201108.html
28 10 0.03% 765 0.27% /stats/usage_201201.html
29 10 0.03% 844 0.30% /stats/usage_201304.html
30 10 0.03% 857 0.31% /stats/usage_201401.html

Top 10 of 468 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 18418 58.85% 183469 65.94% /stats/
2 7732 24.71% 6528 2.35% /
3 22 0.07% 1771 0.64% /stats/usage_202006.html
4 20 0.06% 1389 0.50% /stats/usage_201007.html
5 15 0.05% 1332 0.48% /stats/usage_201510.html
6 13 0.04% 1192 0.43% /stats/usage_201508.html
7 13 0.04% 1184 0.43% /stats/usage_201509.html
8 13 0.04% 1130 0.41% /stats/usage_201602.html
9 12 0.04% 1089 0.39% /stats/usage_201506.html
10 12 0.04% 1042 0.37% /stats/usage_201409.html

Top 10 of 122 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 18418 58.85% 1650 54.24% /stats/
2 7732 24.71% 571 18.77% /
3 8 0.03% 173 5.69% /stats/usage_201507.html
4 67 0.21% 33 1.08% /error/
5 22 0.07% 17 0.56% /stats/usage_202006.html
6 20 0.06% 16 0.53% /stats/usage_201007.html
7 15 0.05% 10 0.33% /stats/usage_201510.html
8 13 0.04% 9 0.30% /stats/usage_201602.html
9 10 0.03% 8 0.26% /error/404-file-not-found.html
10 12 0.04% 8 0.26% /stats/usage_201205.html

Top 10 of 121 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 18418 58.85% 1653 54.43% /stats/
2 7732 24.71% 548 18.04% /
3 8 0.03% 169 5.56% /stats/usage_201507.html
4 67 0.21% 24 0.79% /error/
5 20 0.06% 17 0.56% /stats/usage_201007.html
6 22 0.07% 17 0.56% /stats/usage_202006.html
7 15 0.05% 11 0.36% /stats/usage_201510.html
8 13 0.04% 11 0.36% /stats/usage_201602.html
9 13 0.04% 10 0.33% /stats/usage_201508.html
10 11 0.04% 9 0.30% /stats/usage_201909.html

Top 30 of 2184 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2750 8.79% - (Direct Request)
2 1326 4.24% http://virtclub.com/
3 1268 4.05% http://www.google.ru/search
4 1009 3.22% http://rt.videochat.guru/
5 1002 3.20% http://doska.org/
6 644 2.06% https://getery.xyz
7 622 1.99% http://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
8 550 1.76% https://mosbordell.com
9 460 1.47% https://seks-dosug.com
10 460 1.47% https://seksvibor.xyz
11 313 1.00% http://zithromaxe.onlc.fr
12 310 0.99% http://nolvadex.onlc.eu
13 303 0.97% http://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
14 301 0.96% http://amoxili.webnode.fr
15 286 0.91% http://tretinoine.de.tl
16 228 0.73% http://styplon.onlc.eu
17 205 0.66% http://achatstromectol.onlc.fr
18 200 0.64% http://dapsone.onlc.eu
19 198 0.63% http://prednisonekauf.onlc.be
20 197 0.63% http://epivir-hbv-kaufen.de.tl
21 193 0.62% http://demircette.onlc.eu
22 193 0.62% http://ventolin100mcg.populr.me
23 191 0.61% http://accutane.vg1.pl
24 190 0.61% http://revia.onlc.eu
25 189 0.60% http://lukol.onlc.eu
26 183 0.58% http://propecia.vg1.pl
27 181 0.58% http://premarin.mywibes.com
28 177 0.57% http://caverta.onlc.eu
29 175 0.56% http://keflex.onlc.be
30 174 0.56% http://achatavodart.onlc.fr

Top 20 of 208 Total Search Strings
# Hits Search String
1 157 12.37% http://virtclub.com/
2 43 3.39% https://rt.videochat.guru/
3 39 3.07% https://ok.ru/doskaobyavlenii
4 39 3.07% https://xxxznakomstva.ru/
5 37 2.92% http://doska.org/
6 36 2.84% https://xn--80apgojn8e.xn--80asehdb/
7 36 2.84% https://znakomstv.net/
8 34 2.68% https://videochat.guru/
9 34 2.68% https://vk.com/xrumernet
10 34 2.68% https://vk.com/zennoposterinfo
11 33 2.60% https://xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
12 30 2.36% https://m.xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
13 29 2.29% https://doska.info/item/add
14 28 2.21% https://xn--80ajb3cbbb.xn--p1ai/
15 27 2.13% https://m.xn--80aaxogeohj8b1f.xn--p1ai/
16 26 2.05% https://xn--80aafsqmek2ak.xn--80asehdb/
17 26 2.05% https://zennoposter.info/pages/skachat-zennoposter.html
18 22 1.73% https://xrumer.net/pages/xrumer-xevil.html
19 20 1.58% https://vk.com/doskaobyavlenii
20 18 1.42% https://mk.videochat.guru/

Top 15 of 214 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2150 6.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 2102 6.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 1615 5.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1068 3.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 1025 3.28% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 607 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
7 594 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
8 591 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 586 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
10 584 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
11 584 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
12 572 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
13 571 1.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
14 568 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
15 560 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36

Usage by Country for June 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 31295 100.00% 27783 100.00% 278237 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21